Mediacje a mobbing – czy to ma szanse zadziałać?

Mobbing w pracy to poważne przewinienie i nie powinno spotkać się absolutnie z pobłażaniem. Nie da się jednak ukryć faktu, iż wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy, iż ich podwładni wyższego szczebla mobbingują z kolei swoich podwładnych. Dlatego skierowanie od razu sprawy do sądu nie musi być jedynym rozwiązaniem.

Mediacje jako forma wypracowywania rozwiązania

Mediacje są coraz częściej pojawiają jako alternatywna do procesów sądowych forma wypracowywania poprawnych stosunków i zadośćuczynienia za krzywdy. Mediacja prawo pracy może przynieść podobne efekty do długotrwałej batalii sądowej, a trwa szybciej i obie strony czują się najczęściej usatysfakcjon”owane.

Mediacje są ustrukturyzowane i muszą spełnić szereg zasad

Tym samym mediator, jako osoba niezależna, pilnuje ich przestrzegania przez obie strony. Mamy więc gwarancję poszanowania swoich poglądów i potrzeb z jednej strony, z drugiej zaś profesjonalną ochronę swoich interesów. Osiągnięte rezultaty mogą nas w pełni satysfakcjonować, gdyż dla drugiej strony również korzystniejsze może być oddanie sprawy w ręce mediatora. Pamiętać również należy, że mediacje zawsze gwarantują choć niewielki sukces, w przeciwieństwie do wyroku sądowego, który w dużej mierze zależy od umiejętności samego reprezentanta. W procesie mediacji mediator jest neutralny w stosunku do sprawy, co tylko poprawia jego pozycję w stosunku do sporu. Wypracowane rozwiązanie wcale nie musi być gorsze od rozwiązania zaproponowanego przez niezawisły sąd.

2 Komentarze

  1. Hmm.. nigdy bym nie pomyślała, że tak prosto można rozwiązać tak trudną sprawę. Tak często się słyszy o mobbingu… Czytam Wasze artykuły z ciekawości, bo temat mnie nie dotyczy, ale fajnie, że takie tematy poruszacie – pewnie wielu osobom pomoże w rozwiązaniu problemów.

  2. A mnie dotyczy sprawa bezpośrednio. Mój szef się nade mną znęca. Czuję się tak jakbym nic nie znaczyła… Nie chcę zmieniać pracy, bo boję się, że zostanę bez pracy, a nie mogę sobie ma to pozwolić. Myślicie, że mediacje załatwią sprawę? Chyba muszę to załatwić w taki sposób. Zwrócę się do mediatora i zobaczymy. Dzięki!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*