Umowa o pracę oraz inne formy zatrudnienia

Obecnie umowa o pracę nie jest jedyną dopuszczalną formą zatrudnienia pracowników w Polsce, choć tylko ona jest regulowana Kodeksem pracy i daje najwięcej korzyści. Jest najbardziej pożądaną formą na rynku pracy.

 

Pracodawcy jednak bardzo często decyduje się na inne propozycje jak:

 

Samozatrudnienie

 

Samozatrudnienie to wykonywanie usług na rzecz zatrudniającego przez samodzielny podmiot gospodarczy. Tym podmiotem gospodarczym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub wykonująca wolny zawód. Warunkiem koniecznym jest niezatrudnianie innych osób. Samozatrudnienie jest korzystniejsze niż umowa o pracę, ponieważ daje możliwość rozliczania uzyskanych dochodów według 19% liniowej stawki podatkowej. Nowelizacja ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmieniła definicję pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Praca za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

 

 

Agencje pracy najczęściej oferują pracę tymczasową.Agencja „wynajmuje” pracowników pobierając prowizje. Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna pomiędzy pracownikiem a agencja pracy zawierana jest na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Natomiast pracodawca jest związany kontraktem tylko z agencją.

 

Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

Do umów cywilno-prawnych należą:umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa agencyjna, umowa o świadczenie usług. Należy jednak pamiętać że nie są to umowy w pełni oskładkowane, zawierane zazwyczaj na bardzo krótki okres czasu i nie dające pracownikom prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, czy chorobowego.

 

Stosowanie umów cywilno-prawnych tam gdzie powinna zostać podpisana umowa o pracę jest łamaniem prawa pracownika.

2 Komentarze

  1. W naszej firmie pracodawca aby nie przedłużać umowy o pracę na czas nieokreślony nie przedłuża jej, lub proponuje umowę zlecenie w zamian.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*