Stalking, kiedy do sądu ?

Co roku ofiar stalkingu jest coraz więcej i nie mówimy tu tylko o osobach znanych z pierwszych stron gazet.

 

Stalking jako przestępstwo.

Aby można było mówić o przestępstwie musi nastąpić ciąg zdarzeń. pojedyncze zchowania nie będa traktowane w ramach łamania prawa.

Wśród zachowań, które traktowane są jako nękanie znajdziemy dokuczanie, nachodzenie, wysyłanie listów czy dzwonienie.

Podszywanie sie pod druga osobę to jedna z form stalkingu, tyczy zarówno wykorzystania wizerunku danej osoby jak i jej danych osobowych.

Ze stalkingiem mamy do czynienia tylko wtedy, gdy czyny sprawcy  mają  na celu wyrządzenie szkody majątkowej lub osobistej pokrzywdzonemu.

Dlatego też sprawy o nękanie, czy prześladowane nie należą do najłatwiejszych.

 

Stalking w kodeksie prawnym

Art.190a Kodeks karny

„§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  • 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
  • 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

  • 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*