Elementy umowy o pracę

Umowa o pracę, by była ważna, powinna zawierać kilka niezbędnych elementów. Na jej podstawie pracownik zobowiązany jest do świadczenia określonej pracy na rzecz pracodawcy, a ten zobowiązuje się do zatrudnienia i wypłaty za te pracę wynagrodzenia.
Dlatego niezbędnymi elementami umowy są oznaczenie rodzaju pracy i zobowiązanie do wypłaty wynagrodzenia – bez tego umowa o pracę jest nieważna.
Wskazanie rodzaju pracy może być dokonane na kilka sposobów, np. wskazanie stanowiska pracy, zawodu. Pracodawca natomiast wskazuje wynagrodzenie, jakie za pracę wypłaci kwotowo. Należy pamiętać, że w Polsce obowiązuje minimalne wynagrodzenie (obecnie 2100 zł brutto).
Inne elementy umowy
Poza tymi elementami umowa o pracę zwykle zawiera określenie stron umowy, rodzaj umowy(np. umowa o pracę na czas określony, nieokreślony, na zastępstwo itd.), datę jej zawarcia i rozpoczęcia pracy, rodzaj pracy i miejsce wykonywania obowiązków, wysokość wynagrodzenia (pensja podstawowa i ewentualne dodatki), wymiar czasu pracy (etat czy część etatu) i dzień, w jakim pracę należy rozpocząć (zwykle to data zawarcia umowy).
Czy cos jeszcze?
Poza tymi zapisami umowę można dodatkowo uszczegółowić, wedle uznania stron. Forma umowy nie może być jednak krzywdząca czy mniej korzystna dla pracownika, niż wynika to z Kodeksu Pracy. Te bardziej korzystne zapisy, o ile zawarte w umowie, jednak obowiązują obie strony.

2 Komentarze

  1. Sprawdziłam swoja umowę i chyba mam sporo więcej dodatkowych postanowień – jasno i dokładnie określono zakres obowiązków nawet (niezbyt obszerny, może dlatego w umowie) i elementy wynagrodzenia.

  2. Super przewodnik zwłaszcza dla zaczynających karierę. Moja umowa będzie pierwszą, jaką podpisze. Dobrze, że wiem co w niej powinno być zawarte dzięki temu wpisowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*