Rodzaje umów o pracę

Miedzy pracownikiem a pracodawca może być zawartych kilka umów o pracę. W polskich realiach, jeśli mowa o umowie o pracę, dostępne są jej następujące formy:

– na okres próbny,

– na czas określony (także na czas zastępstwa),

– na czas nieokreślony.

 

Umowy na czas określony

Umowa na czas próbny zawierana jest w celu sprawdzenia umiejętności pracownika. Nie może być dłuższa niż 3 miesiące. Pracodawca może od początku podpisać z pracownikiem umowę na czas określony czy nieokreślony, bez okresu próby.

Umowa na czas określony zawierana jest na ustalony na początku czas. Maksymalny okres jej trwania łącznie to 33 miesiące (maksymalnie 3 umowy tego typu), gdyż kolejna traktowana jest z mocy prawa na równi z umową na czas nieokreślony. Do limitów nie wlicza się mowy na okres próbny jeśli była zawarta. Ograniczenia nie znajdują zastosowania w sytuacji zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej jego nieobecności w pracy, do prac dorywczych i sezonowych, czasu kadencji czy w przypadku wskazania przez pracodawcę obiektywnych przyczyn leżących po jego stronie. Możliwe jest też wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, nawet z krótszym niż wskazany w przepisach okresem jeśli ani pracodawca, ani pracownik nie maja żadnych przeciwwskazań ku takiemu rozwiązaniu stosunku pracy, niezależni od rodzaju umowy.

Należy podkreślić, że po nowelizacji Kodeksu Pracy z 22 lutego 2016r. umowa na zastępstwo traktowana jest jako umowa na czas określony.

 

Umowa bezterminowa

Umowa na czas nieokreślony jest dla pracownika najbezpieczniejsza. Głównie jeśli chodzi o kwestie jej wypowiedzenia przez pracodawcę – nie da się jej rozwiązać bez podania konkretnego powodu.

Rodzaj umowy, jaka podpisuje pracodawca i pracownik ma ogromne znaczenie głównie dla kwestii jej wypowiedzenia. Inny okres obowiązuje przy umowach terminowych a inny – dla bezterminowej umowy.

2 Komentarze

  1. Mam umowę na czas zastępstwa pracownicy przebywającej na macierzyńskim. Wcześniej chorowała będąc w ciąży (miałem 2 umowy w tym czasie). Rozumiem, że jest jedną z tych „określonych” i kolejna (będzie już czwartą) możemy podpisać z pracodawcą na stałe?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*