Z czym wiąże się wypowiedzenie umowy o pracę?

Z czym wiąże się wypowiedzenie umowy o pracę?

Stosunek pracy, jaki został zawarty między zakładem, a pracownikiem może zakończyć się na wiele sposobów.

Obok rozwiązania umowy za porozumieniem stron oraz zwolnienia dyscyplinarnego, istnieje także wypowiedzenie umowy przez pracodawcę. Może ono zostać przekazane nam w każdej chwili podczas trwania stosunku pracy, jednakże podlega ono szczególnym przepisom i obowiązkom, którym podlega każda ze stron. O czym w szczególności jest mowa?

Terminy wypowiedzenia

Ważną kwestią, w przypadku przekazania wypowiedzenia umowy pracownikowi są terminy wypowiedzenia, którym podlegają strony. Określają one szczegółowo, w jakim czasie pracownik podlega obowiązkowi wykonywania pracy po otrzymaniu wypowiedzenia. Zależą od stażu pracy, jaki pracownik posiadał w danym zakładzie. Są określone przez Kodeks Pracy i wyglądają następująco: pracownik, którego staż pracy wynosił mniej niż 6 miesięcy podlega okresowi wypowiedzenia w wysokości 2 tygodni. Pracując powyżej 6 miesięcy zobowiązani jesteśmy do wykonywania pracy przez miesiąc. Jeśli byliśmy zatrudnieni przez okres dłuższy niż 3 lata, nasz okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Powody wypowiedzenia

Ważną kwestię stanowi także powód wypowiedzenia umowy o pracę. Według przepisów, powinna zostać przekazana do wiadomości pracownika z dniem otrzymania wypowiedzenia i powinna spełniać jednocześnie trzy cechy. Powinna być konkretna, zrozumiała dla pracownika oraz prawdziwa. Dopiero wówczas otrzymany przez pracownika dokument ma umocowanie prawne.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*