Rodzaje umów związanych ze świadczeniem pracy

Rodzaje umów związanych ze świadczeniem pracy

Artykuł ten moglibyśmy równie dobrze nazwać rodzaje umów o pracę, jednakże nazwa ta została w naszym prawie zastrzeżona tylko dla jednego rodzaju stosunku pracy i świadczenia jej na rzecz pracodawcy.

Nie znaczy to jednak, że nie można pracować na stałe w oparciu o inne umowy.

Umowa o dzieło

Ten rodzaj umowy jest zarezerwowany dla pojedynczych czynności i usług, więc stały stosunek pracy nie ma miejsca. Jednakże znanych jest bardzo wiele przypadków, kiedy każde pojedyncze zadanie zlecane jest właśnie w tej formie mimo stałej współpracy obu stron i wzajemnego świadczenia sobie pracy. Nie przysługuje tu jednak ochrona prawna pracy a ponadto bardzo często dochodzi do regularnego podpisywania nowych umów.

Umowa zlecenie

Jeśli chodzi o umowę zlecenie, to zadania powierzone przez zleceniodawcę pracownik wykonywać może samodzielnie, ale równie dobrze może je zlecić komuś innemu. Natomiast umowa o pracę takiej sytuacji już nie przewiduje. Nie ma tu ram czasowych pracy a ponadto nie ma również urlopu. Zleceniobiorca jeśli wyrządzi szkodę zleceniodawcy w czasie wykonywania zlecenia odpowiada również całym swoim majątkiem, a nie tylko karami dyscyplinarnymi jak w przypadku umowy o pracę. Podlega ono pełnemu oskładkowaniu poza ubezpieczeniem chorobowym, które jest dobrowolne. O wiele mniejsza jest tu ochrona prawna pracy.

Umowa o pracę

Ten rodzaj umowy jest najpopularniejszy, podlega wszystkim składkom a także określonym okresom wypowiedzenia. Pracę wykonuje osobiście, należy mu się płatny urlop, przywileje związane z nadgodzinami i ochrona prawna miejsca pracy.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*