Zmiana miejsca pracy krok po kroku

Zmiana miejsca pracy krok po kroku

Zmianę miejsca pracy zawsze poprzedzamy zakończeniem swojego okresu zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy.

Co zatem zrobić, kiedy to nadejdzie ten moment, by nie wpakować się w różnego rodzaju problemy i wyjść z twarzą? Odpowiedzią są dialog i odpowiednia forma pisemna wypowiedzenia umowy o pracę.

Jakie formy zakończenia pracy są możliwe?

Wymagającą najmniej formalności i dającą nawet natychmiastowe efekty rzeczą jest naturalnie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Wtedy warto jest porozmawiać z obecnym pracodawcą, przedstawić mu faktyczne i prawdziwe powody naszej chęci zmiany pracy i dzięki dialogowi osiągnięcie porozumienia, nierzadko ze skutkiem natychmiastowym. To pozwala oszczędzić stresu obu stronom i z dnia na dzień podjąć obowiązki w nowym miejscu pracy. Ponadto też w momencie braku porozumienia zastosować można wypowiedzenie umowy o pracę.

Jak wygląda wypowiedzenie, kiedy złożyć i jakie niesie konsekwencje?

Jest to forma pisemna, więc wypowiedzenie umowy o pracę wzór składamy bezpośrednio u szefa lub w dziale kadr, zależnie od struktury firmy. Skorzystanie z dopuszczonego przepisami wzoru ma ogromne plusy, przede wszystkim pozwala na uniknięcie nietrafnych sformułowań lub pominięcie podstawy prawnej, które to skutkować może nieważnością dokumentu. Okresy wypowiedzenia zależne są od rodzaju umowy a także od stażu pracy u jednego pracodawcy. Dodatkowo na wydłużenie okresu wypowiedzenia wpływa także odpowiedzialność materialna. Jednakże w żadnym z przypadków nie może on przekroczyć trzech miesięcy kalendarzowych.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*