Separacja małżeńska

SEPARACJA

Powołując się na kodeks rodzinny opiekuńczy, każdy z małżonków może starać się w sądzie, aby on orzekł separację małżeńską, jeżeli między nimi nastąpił zupełny rozkład pożycia. Separacja małżeńska jest jednak niedopuszczalne, jeżeli przez nią mogą ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub też, gdy separacja byłaby sprzeczna z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.

SEPARACJA MAŁŻEŃSKA

Jeżeli chodzi o kwestie, które dotyczą separacji, to zostały one uwzględnione w szczególności w dziale V kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym kodeksem, każdy z małżonków może starać się, aby sąd orzekł separację, gdy nastąpił rozkład pożycia. Aczkolwiek, jeżeli w danej sytuacji pojawia się zagrożenie, że w skutek odnośnie do separacji mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci, lub gdy separacja małżeńska byłaby sprzeczna właśnie z zasadami współżycia społecznego — wtedy, takie orzeczenie jest dopuszczalne. Natomiast, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, separacja jest znacząco prosta. Sąd może na tej podstawie orzec separację zgodnie z żądania małżonków. Warto również dodać, że jeżeli jeden z małżonków żąda separacji, a drugi orzeczenia rozwodu, a żądanie rozwodu jest w ocenie sądu zasadne, wtedy sąd orzeka rozwód — zgodnie z kodeksem prawnym. Natomiast jeżeli orzeczenie rozwódu nie jest dopuszczalne (przykładem jest zagrożenie dobra wspólnych dzieci), a orzeczenie separacji jest uzasadnione, wówczas sąd orzeka separacje.


Może się zdarzyć sytuacje, że orzekając o separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, wówczas sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W takim przypadku żaden z małżonków nie ponosi winy. Jeżeli nie ma zgodnego żądania małżonków, wtedy sąd orzeka o winie.

Skutki separacji

Skutki orzeczenia separacji są zasadnicze takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Jednak kluczową różnicą jest to, że małżonek pozostający w separacji ma możliwości zawarcia ponownego małżeństwa — jest to tylko możliwe w przypadku rozwodu. Dodatkowo małżonek w separacji, który podczas zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko — nazwisko panieńskie kobiety na nazwisko męża — nie ma żadnej możliwości w czasie separacji powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego.

Zniesienie separacji


Zakończenie separacji małżeńskiej nazywane jest w tak zwanym języku prawa zniesieniem i orzekane jest przez sąd rodzinny na obustronne żądanie małżonków. Również z chwilą zniesienia separacji małżeńskiej ustają także jej skutki — między innymi: kończy się okres rozdzielności majątkowej. Dodatkowo znosząc separację, tylko sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków.

WIĘCEJ O SEPARACJI O https://pewny-prawnik.pl/blog/20/rozwod-po-separacji

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*