Co wiąże się z zatrudnieniem pracownika?

Prowadzenie własnej działalności w Polsce jest o tyle problematyczne, że często wymaga doskonałej znajomości przepisów prawa pracy. Chodzi nie tylko o odprowadzanie podatków w związku z uzyskiwanymi dochodami, lecz przede wszystkim o kwestie związane z zatrudnianiem pracowników. Wielu pracodawców polega w tej dziedzinie na umiejętnościach swoich księgowych. To właśnie oni proszeni są o przygotowywanie odpowiednich dokumentów, które pozwolą na legalne zatrudnianie pracowników.

Przygotowanie umowy

Najważniejszym elementem podczas zatrudniania osób do pracy jest przygotowanie odpowiedniej umowy. Najczęściej pracodawcy proszą o przygotowanie umowy na czas próbny, która pokaże im, jakie zdolności posiada pracownik i czy nadaje się on do wykonywania powierzonego zadania. Jeśli po tym czasie pracodawca uzna, że chce kontynuować współpracę z osobą zatrudnioną wówczas może przedstawić mu umowę na czas określony lub nieokreślony. Zazwyczaj wybiera się tą pierwszą opcję, z uwagi na większą swobodę w kwestii zwolnienia dla pracodawcy.

Zerwanie umowy

Zakończenie stosunku pracy także regulowane jest określonymi dokumentami. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają do wyboru rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron lub wypowiedzenie umowy o pracę. W pierwszym przypadku dzień ustania stosunku pracy nie jest regulowany przepisami i jeśli strony nie zawarły stosownego zapisu w dokumencie to uznaje się, że dniem ustania stosunku pracy jest dzień podpisania porozumienia. W innym wypadku obowiązują ustawowe okresy wypowiedzenia.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*