Informacje nie tylko dla księgowych

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej potrafi być bardzo trudne. Dzieje się tak z uwagi na wiele zadań, które jednocześnie musi podejmować właściciel. Na szczęście od lat praktykuje się zlecanie wykonywania niektórych zadań dla firmy organizacjom zewnętrznym. Właśnie tak jest w przypadku księgowości, co nie oznacza jednak, że właściciel jednostki powinien sobie darować znajomość podstawowych elementów jej prowadzenia. Jednym z nich jest wystawianie noty obciążeniowej- co warto wiedzieć na ten temat?

Czym jest nota obciążeniowa? 

Sama nota obciążeniowa jest zamiennie nazywana notą księgową. Dokument ten stanowi nic innego, jak formularz rejestrujący te przychody i koszty, które dzięki swojej istocie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym może być ona stosowana podczas przenoszenia opłat sądowych na nabywcę, wyjaśniania błędów we wcześniej wystawionych dokumentach księgowych, czy podczas obciążania dłużnika odsetkami.

Poznaj elementy noty

Z punktu widzenia właściciela firmy ważna powinna być także znajomość poszczególnych elementów noty księgowej, które pozwolą mu na szybkie rozpoznawanie dokumentu w razie wejścia w jego posiadanie. Nota księgowa powinna zawierać informację, jakiej transakcji dotyczy, a także jaka jest jej wartość. Powinna być dokładnie oznaczona, przez rodzaj dokumentu, jego numer, datę wystawienia oraz strony, których dokument dotyczy. Ważne jest także, by zwrócić uwagę na podpisy znajdujące się na nocie obciążeniowej, a w szczególności na to, czy w ogóle zostały one naniesione.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*