Rozwód cywilny – rodzaju i przebieg procesu

Jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i całkowity rozpad pożycia małżeńskiego, sąd może orzec rozwód. Aby uzyskać stosowne orzeczenie, niezbędne będzie przeprowadzenie postępowania sądowego. Jeżeli uda nam się wcześniej zgromadzić niezbędne dokumenty i uzgodnić podział majątku, rozwód można uzyskać nawet podczas jednej rozprawy.

Procedura rozwodowa krok po kroku

Pierwszym krokiem w sprawie rozwodowej jest napisanie i złożenie wniosku w odpowiednim sądzie – osobiście na dzienniku podawczym, lub wysyłając dokumenty pocztą. Można zrobić to samodzielnie, bądź za pośrednikiem adwokata, będącego naszym pełnomocnikiem. Opłata sądowa od wniosku wynosi 600zł. Sąd wyznaczając pierwszą rozprawę, poinformuje o jej terminie drogą listową.

Jeżeli w ocenie sądu są szanse na uratowanie małżeństwa, może on wyznaczyć mediacje, mające na celu pogodzenie małżonków. Gdy nie przyniosą one skutku, sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe, ustalając okoliczności rozpadu małżeństwa, oraz aktualną sytuację dzieci. Jeśli para była bezdzietna, po przesłuchaniu obu stron zgadzających się na rozwód, sąd wygłosi wyrok. W przypadku, gdy proces ma orzekać o winie, zostanie przeprowadzone kompleksowe postępowanie dowodowe, zakończone stosownym wyrokiem.

W wyroku znajdą się informacje, kto jest winien rozpadu małżeństw – jeśli było prowadzone postępowanie z orzekaniem o winie. Dowiemy się, kto zyskuje władzę rodzicielską, który rodzic ma opłacać alimenty, oraz w jaki sposób będzie przebiegać korzystanie ze wspólnego mieszkania. Na wniosek stron, sąd może orzec także o podziale majątku wspólnego i nieruchomości.

Jak napisać pozew o rozwód

Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie rejonowym, właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania jednego z małżonków. Koniecznie należy podać w nim powoda – czyli osobę zgłaszającą wniosek, oraz pozwanego, wraz z ich dokładnym adresem i numerem PESEL. Wpisujemy również datę, miejscowość i oznaczenie sądu, do którego kierowany jest wniosek.

Niezbędnym elementem są żądania pozwu, w których wnosimy o rozwiązanie małżeństwa, z określeniem, czy ma nastąpić orzekanie o winie, czy też nie. Jeżeli mamy małoletnie dzieci, wskazujemy kto ma sprawować nad nimi opiekę, oraz zgłaszamy żądanie ewentualnych alimentów na rzecz dzieci. W tym miejscu możemy także wnieść o przesłuchanie świadków.

Następnie konieczne będzie uzasadnienie naszego wniosku. Podajemy datę i miejsce zawarcia małżeństwa, daty urodzenia dzieci, miejsca pracy i zarobki obu stron, dane ewentualnych świadków, oraz powody, dla których nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego. Pozew należy odręcznie podpisać, dołączając takie dokumenty, jak odpisy aktu małżeństwa i urodzenia dzieci, zaświadczenia o zarobkach, kopię pozwu, oraz inne dodatkowe załączniki.

Rozwód bez orzekania o winie

Decyzja o rozwodzie bez orzekania o winie znacząco skraca przebieg postępowania sądowego. Jeżeli małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód, sąd zaniecha orzekania o winie, prawdopodobnie wydając decyzję już w trakcie pierwszej rozprawy. Rozwód bez orzekania o winie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, ani przesłuchiwania świadków.

Więcej na ten ten temat dowiesz się na stronie Kancelarii Prawnej: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/rozwod/

Rozwód z orzekaniem o winie

Proces rozwodowy z orzeczeniem o winie jest dłuższy, jednak pociąga za sobą wiele możliwości prawnych. Małżonek uznany za winnego rozpadu pożycia, na wniosek drugiej strony może zostać zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz byłego partnera. W trakcie procesu konieczne jest przeprowadzenie pełnego postępowania dowodowego, przesłuchanie stron i świadków, oraz analiza przedłożonych dokumentów.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*