Rozdzielność majątkowa – czym jest i gdzie jest ustanawiana

    Rozdzielność majątkowa to reguły ujmujące stosunki majątkowe małżeńskie między małżonkami. Po podpisaniu u notariusza umowy o rozdzielności majątkowej, nie będzie majątku wspólnego, ale w sensie prawnym powstaną dwa odrębne i każdy z nich będzie należał do jednego z małżonków. Dotyczy to przede wszystkim dochodów, które zachowuje każdy z małżonków tylko do swojej dyspozycji. Może to być wynagrodzenie ze stosunku pracy lub dochód z prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozdzielność majątkowa a współwłasność

    Rozdzielność majątkową można podpisać jeszcze przed zawarciem małżeństwa lub już po nim. W każdym przypadku wymaga jest umowa majątkowa spisana u notariusza. W niektórych przypadkach może taka rozdzielność zostać ustalona na drodze sądowej. Rozdzielność majątkowa nie zamyka drogi do wspólnego zakupu np. domu czy samochodu. Takie przedmioty będą należały do obydwojga małżonków na zasadzie współwłasności i każdy z nich będzie miało do niego prawo wyrażone w ułamku. Wysokość jego jest zależna o decyzji i woli obydwojga, przy czym każdy z małżonków może zarządzać swoim udziałem według własnej woli.  

Rozdzielność majątkowa a wyrównanie dorobków

   Spisana w formie aktu notarialnego rozdzielność majątkowa nazywana jest także intercyzą. Takie stosunki majątkowe wyłączają odpowiedzialność za długi drugiego z małżonków. Jednak dzieje się tak, jedynie w sytuacji, gdy wierzyciel jednego z małżonków posiadał wiedzę o istnieniu rozdzielności majątkowej. W umowie notarialnej powinna być zamieszczona data obowiązywania umowy, przy czym może ona obejmować również datę wsteczną.

  Małżonkowie mają możliwość wyboru rozdzielczości majątkowej z wyrównaniem dorobków, która ma znaczenie w momencie ustania małżeństwa lub w przypadku ustania rozdzielczości i na przykład podpisania umowy, która ustanawia wspólność. W takiej sytuacji można zażądać wyrównania różnicy w przyroście wartości majątków między obydwojgiem małżonków.

   Głównie chodzi o to, że małżonek, którego dorobek osiągnął mniejszą wartość, ponieważ nie pracował wychowując dzieci lub stan jego zdrowia uległ pogorszeniu i nie mógł zarobkować, może domagać się wyrównania dorobków na przykład poprzez wypłatę środków finansowych. Jeżeli takie wyrównanie jest niemożliwe na drodze polubownej, wówczas sprawę będzie rozstrzygał sąd.

Rozdzielność majątkowa ustalana poprzez orzeczenie sądu

    Ustanowienie rozdzielności majątkowej na drodze sądowej może mieć miejsce w przypadku braku zgody między małżonkami, co uniemożliwia spisanie jej w formie aktu notarialnego. Jednak przepisy prawa regulują przypadki przemawiające za możliwością orzeczenia sądowego. Do ważnych powodów, które umożliwiają ustalenie rozdzielczości majątkowej jest: marnotrawienie majątku stanowiącego własność obydwojga małżonków wskutek hazardu, nadużywania alkoholu. A także w przypadku przywłaszczania majątku i rozdysponowania go wyłącznie na swoje potrzeby, uniemożliwiając małżonkowi korzystanie z niego itd. Orzeczenie przez sąd rozdzielności majątkowej zaczyna obowiązywać w dniu wydania wyroku, lub w szczególnych wypadkach może być to data wcześniejsza.    

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*