Jak napisać testament, aby spadkobiercy nie mieli kłopotu z jego interpretacją?

Zastanawiasz się jak napisać testament? Nie jest to zbyt przyjemna sprawa, jednak w życiu każdego z nas przychodzi moment, w którym musimy poważnie pomyśleć o podziale majątku po naszej śmierci. Nie chcemy przecież spowodować sytuacji, gdzie nasi spadkobiercy będą się spierać w sądzie o część naszego majątku. Jak napisać testament, aby ten był jednoznaczny w interpretacji? O czym pamiętać, aby dokument ten był ważny?

Podstawowe zasady spisywania testamentu

Pierwszą rzeczą, o której należy bezwzględnie pamiętać jest fakt, iż testament musi zostać spisany w całości odręcznie. Zasada ta ma na celu zminimalizowanie szansy fałszerstwa. Testament nie może być sporządzony przy pomocy komputera czy maszyny do pisania. Dodatkowo, testament napisany odręcznie przez inną osobę również nie jest ważny. Pamiętajmy: nasz testament musi zostać w całości napisany przez nas – nie wystarczy nasz podpis!

Testament musi zostać spisany czytelnie – w innym wypadku nie będzie on ważny. Bardzo ważnym elementem każdego testamentu jest rzeczywista data jego spisania – pozwala to na ustalenie aktualnego testamentu (w przypadku istnienia kilku testamentów). Co ciekawe, data w testamencie nie jest obowiązkowa, jednak powoduje, że trudniej jest podważyć taki dokument.

Pamiętajmy również, że testament musi zostać spisany przez jedną osobę (testamenty małżonków nie są ważne – każdy z nich dysponuje połową majątku). Dodatkowo, testament może spisać osoba niepozbawiona czynności prawnej.

Wydziedziczenie i przekazywanie majątku

Gdy chcemy wydziedziczyć kogoś z naszych krewnych, możemy to zrobić w testamencie, jednak musimy podać powody takiego wyboru. Gdy chcemy zapisać część majątku jakiejś osobie, musimy podać jego dokładne dane oraz precyzyjnie określić przekazywany majątek. W testamencie możemy również zobowiązać spadkobierców do wykonania konkretnych czynności na rzecz kogoś innego – np. przekazania części majątku na rzecz jakiejś fundacji. Jeżeli pragniesz spisać swój testament i chcesz mieć pewność, że majątek zostanie podzielony zgodnie z Twoją wolą, najlepiej udać się do specjalistyhttps://adwokatspiewak.pl/adwokat-czluchow/.

Wyjątki od zasady

Zasady  odręcznego spisania testamentu nie trzeba przestrzegać jedynie w przypadku, gdy występuje uzasadniona obawa bliskiej śmierci spadkodawcy, a spisanie testamentu holograficznego (takiego, który jest spisany w całości przez spadkodawcę) nie jest możliwe.

Testament ustny

Kiedy może mieć to miejsce? W wypadku gdy życie spadkodawcy jest poważnie zagrożone:

  • nagłą chorobą,
  • nieszczęśliwym wypadkiem,
  • podeszłym wiekiem,
  • wojną.

W wyżej wymienionych sytuacjach testament może być ustny. Należy pamiętać, że testament będzie ważny jedynie wtedy, gdy przy jego tworzeniu obecnych było trzech świadków. W wypadku, gdy spadkodawca chce popełnić samobójstwo, testament nie może być spisany w innej formie niż holograficznej.

Testament allograficzny

Ten rodzaj testamentu jest również ustny, jednak tworzy się go przed określonym urzędem. Z tego względu nie może zostać stworzony przez osoby głuche lub nieme. Treść testamentu zostaje spisane w odpowiednim protokole, który musi zostać podpisany przez spadkodawcę, odpowiedni urząd (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy, kierownika urzędu stanu cywilnego) oraz świadków.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*