Rowód – co warto wiedzieć!

   Rozwód może być szybki i łatwy, jeśli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, każde z nich wyraża zgodę na rozwód i nie ma sporów o wspólną własność. Ale takie sytuacje są raczej rzadkością i wyjątkiem od reguły. Najczęściej proces rozwodu trwa długo i wiąże się z wysokimi kosztami nerwów i finansów. Warto zwrócić się do adwokata Gdańsk rozwód przebiegnie sprawnie i bezstresowo. Fachowe wskazówki są nieocenione nie tylko podczas rozprawy sądowej, ale również podczas negocjacji z drugą stroną.

Biegły w prawie rodzinnym Adwokat rozwód Wrocław prowadzący rozwody jest powiernikiem klienta

   Jeśli małżonkowie nie mają sporów, co do tego, komu, kiedy i w jakiej wysokości przysługuje wspólna własność nabytą w związku małżeńskim, wówczas prawie wszyscy adwokaci w Gdańsku zajmujący się rozwodem zalecą zawarcie ugody. Małżonkowie mają prawo do dzielenia się nieruchomościami według własnego uznania, ale jeśli prawa i interesy jednego z małżonków zostaną wyraźnie naruszone, wtedy strona może wystąpić na drogę sądową.

Długi w trakcie rozwodu to problem w rozwiązaniu, którego pomoże adwokat z Gdańska

    Adwokat specjalizujący się w rozwodach pomoże rozwiązać trudne sytuacje związane z podziałem majątku, na przykład podziałem nieruchomości zakupionych w ramach kapitału wniesionego do małżeństwa lub podziałem majątku nabytego po ślubie. Podział długów odbywa się na takich samych zasadach jak podział majątku wspólnego. Jeżeli małżonek wydał pożyczone środki wyłącznie na własne potrzeby, sąd nie zobowiązuje drugiego małżonka do spłacenia części długu.

  Adwokat Gdańsk prowadząc rozwód udowadnia fakt wydawania pożyczonych środków na potrzeby rodziny (lub odwrotnie, na osobiste) z pokwitowaniami, czekami i innymi dokumentami płatniczymi. Jeżeli nieruchomość lub samochód zostały zaciągnięte na kredyt, sąd z reguły pozostawia sporną nieruchomość jednemu małżonkowi, a drugi przyznaje współmierną rekompensatę pieniężną. W związku z tym małżonek, który otrzymał nieruchomość, musi spłacić pozostały dług.

Specjalistą od roszczeń alimentacyjnych i miejsca przebywania dziecka jest adwokat z Katowic

   Jeżeli małżonkowie nie mogą osiągnąć porozumienia, kwestia alimentów jest rozstrzygana podczas rozprawy sądowej. Pomoc adwokata rozwodowego jest następująca: uzasadnienie potrzeby łożenia na dziecko, wysokości alimentów, zmiana kwoty wsparcia zapewnianego przez prawo z ważnych powodów. Najtrudniejszym przypadkiem jest chęć każdego z rodziców, aby zatrzymać dziecko. W takim przypadku niezbędny jest doświadczony adwokat Katowice są miejscem jest działania, ale po poradę mogą zgłaszać się klienci z różnych miejscowości.

   Adwokat musi udowodnić, że małżonek, którego interesy reprezentuje, zapewni dziecku wszystkie warunki do wygodnego życia, normalnego rozwoju i edukacji. Sąd będzie oceniać nie tylko poziom dochodów rodziców, bezpieczeństwo materialne i mieszkaniowe, ale także cechy osobiste małżonków. Może okazać się, że, decydującym czynnikiem będzie opinia dziecka o tym, z którym z rodziców chce zostać. Trudno samodzielnie przebrnąć przez zagadnienia prawne i uzyskać satysfakcjonujące orzeczenie, dlatego tak ważne jest wsparcie specjalisty od prawa rodzinnego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*