Brak testamentu a spadek

Zmarły nie pozostawił po sobie testamentu? Konieczne może być postępowanie spadkowe. W jaki sposób przebiega i kto w nim uczestniczy? Zapoznaj się z naszym artykułem i poznaj odpowiedzi na te pytania.

Postępowanie spadkowe

Jeżeli zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, to należy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Jeżeli się tego nie zrobi, to wówczas nie będzie się dysponowało formalnymi dowodami na to, że się jest spadkobiercą i właścicielem określonego majątku. Dlatego szczególnie warto je przeprowadzić w sytuacjach, gdy w skład masy spadkowej weszły nieruchomości, papiery wartościowe, środki na kontach bankowych lub ruchomości, które formalnie należały do zmarłego.

Stwierdzenie nabycia spadku sprawia, że można nim swobodnie dysponować. Można je rozpocząć po upływie 6 miesięcy od otwarcia spadku lub wcześniej, gdy wszyscy spadkobiercy złożą stosowne oświadczenia. Postępowanie spadkowe można przeprowadzić przed sądem lub przed notariuszem. Wcześniejsze odrzucenie spadku sprawia, że taki spadkobierca zostaje wykluczony z postępowania.

Warto również zobaczyć stronę poświęcona tematowi spadków: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Postępowanie spadkowe przed sądem

W celu przeprowadzenia postępowania spadkowego przed sądem należy złożyć odpowiedni wniosek do Sądu Rejonowego, który jest właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Prawidłowy wniosek powinien zawierać: dane osobowe wnioskodawcy, dane osobowe pozostałych spadkobierców oraz imię, nazwisko, datę i miejsce zgonu oraz ostatni adres zamieszkania spadkodawcy. Trzeba go złożyć w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania spadkowego, plus jeden egzemplarz dla sądu.

Wniosek taki podlega opłacie, na którą składa się:

  • opłata stała w wysokości 50 zł, która może być uiszczona w znakach sądowych, nabytych w kasie sądu lub przelewem (wówczas do wniosku trzeba dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu),
  • opłata w wysokości 5 zł za wpis do rejestru spadkowego, której nie można uiścić w znakach sądowych, tylko bezpośrednio w kasie lub przelewem

Należy liczyć się z tym, że postępowanie spadkowe przeprowadzane przez sąd może trwać bardzo długo. Sprawa kończy się postanowieniem o nabyciu spadku, w którym sąd wskazuje spadkobierców oraz ich udziały w spadku.

Postępowanie spadkowe przed notariuszem

Jeżeli spadkobiercy dogadali się między sobą i nie ma między nimi żadnego sporu, to można załatwić sprawę w formie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Można to zrobić w dowolnej kancelarii notarialnej. Jest to dużo szybsze rozwiązanie, bo wszelkie formalności można załatwić w ciągu 2-3 dni. Wiąże się to jednak z poniesieniem większych kosztów, niż w przypadku postępowania przeprowadzanego przez sąd.

Konflikt między spadkobiercami

Co w przypadku, gdy spadkobiercy nie potrafią się między sobą porozumieć? Wtedy opada możliwość przeprowadzenia postępowania spadkowego przed notariuszem i zostaje jedynie droga sądowa. Bardzo pomocny może być wtedy adwokat, który będzie reprezentował spadkobiercę. Udzielone przez niego porady prawne mogą również doprowadzić do ugody, czego finałem będzie poza sądowe zakończenie sprawy spadkowej.

Więcej informacji na stronie: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*