Prawo spadkowe warto znać!

Śmerć osoby bliskiej wiąże się z dużymi emocjami, poczuciem straty i smutku. Niemniej jednak, należy pamiętać, że śmiercią osoby fizycznej, wiążą się także określone skutki prawne – szczególnie jeżeli chodzi o spadek. Warto w tym trudnym okresie skontaktować się z profesjonalną Kancelarią prawną, która kompleksowa zajmie się Państwa sprawami spadkowymi. 

Testament

Testament jest to forma oświadczenia woli osoby żyjącej, co do tego, jak chciałaby, aby został rozdysponowany jej majątek po śmierci. Testament nie jest dokumentem, który należy sporządzić obowiązkowo, ale warto to zrobić, jeżeli życzą sobie Państwo, aby konkretne składniki Państwa majątku trafiły do wskazanych osób lub organizacji. 

Rodzaje testamentów

Wyróżniamy następujące rodzaje testamentów:

  • ustny,
  • pisemny,
  • w formie aktu notarialnego. 

W przypadk testamentu ustnego, należy swoją wolę wygłosić w obecności trzech świadków, którzy następnie potwierdzą podczas postępowania spadkowego, że takowy testament został sporządzony. W praktyce jest to najrzadziej stosowana forma z uwagi na możliwe trudności dowodowe. Testament w zwykłej formie pismnej nie ma określonej struktury, narzuconej przez ustawodawcę. Warto jednak skonsultować taki dokument z adwokatem, aby nie pominąć w nim istostnych z punktu widzenia prawa spadkowego elementów. Adwokat po wysłuchaniu, jak testator chce rozporządzić swoim majątkiem, pomoże w zredagowaniu poprawnego dokumentu. Testament może również sporządzić notariusz w formie aktu notarialnego. 

Jak sporządzić testament?

Jak już wspomniano wyżej, warto zlecić tę czynność adwoatowi lub notariuszowi, aby mieć pewność co do poprawności zapisów w tym dokumencie. Nieważny testament lub taki, którego treść nie pozwala na ustalenie kręgu spadkobierców lub składników majątku, nie będzie mógł być podstawą do skutecznego wykonania woli testatora. 

Dziedziczenie

Dziedziczenie po osobie zmarłej jest możliwe zarówno na podstawie wspomnianego wyżej testamentu, jak i zgodnie z zapisami ustawy Kodeks Cywilny. 

Ustawowe 

Z tym rodzajem dziedziczenia spotkamy się w sytuacji ,gdy nie został sporządzony ważny testament. Ustawodawca ściśle określił krąg osób uprawnionych do dziedziczenia, a także wskazał ich ułamkowy udział w masie spadkowej. Schemat dziedziczenia ustawowego zależy od tego, którzy wstępni lub zstępni zmarłego żyją w momencie jego śmierci. Jeżeli krąg spadkobierców jest dość duży, warto skorzystać z pomocy adwokata, który doradzi optymanlne dla danej sytuacji rozwiązanie. 

Na podstawie testamentu

W tym przypadku, podział majątku zmarłego odbywa się zgodnie z zapisami w ważnym z punktu widzenia prawa testamencie

Zachowek

Zachowek jest szansą na uzyskanie części ze spadku przez osobę, która została pominięta w treści testamentu, a należy do grona spadkobierców ustawowych. Z roszczeniem o zachowek należy wystąpić do spadkobierców. Wysokośc zachowku jest uzależniona w głównej mierze od stopnia pokrewieństwa ze zmarłym. 

Zapis

W ten sposób, można zapisać konkretny przedmiot danej osobie. Dotyczy to w szczególności pamiątek rodzinnych u dużej wartości lub pojazdów mechanicznych. Jeżeli zdecyzują się Państwo na sporządzenie zapisu, warto udać się z tym do adwokata. Dzięki temu zyskają Państwo pewność, że wskazany przez Państwa przedmiot, trafi do wskazanej przez Państwa osoby. Wyróżniamy także zapis windykacyjny, którego celem jest wyłączenie danej rzeczy z masy spadkowej, np. przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. 

Spadkobierca niegodny dziedziczenia

Jeżeli przyszły spadkobierca zachowuje się w sposób niewłaściwy wobec testatora, np. nie opiekuje się nim mimo takiego zobowiazania lub wręcz działa na jego szkodę, np. podając zbyt małe lub zbyt duże dawki leków, wówczas może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia. W takim przypadku, nie ma on prawa do jakiegokolwiek majątku po osobie zmarłej. Uznanie za niegodnego dziedziczenia odbywa się w postępowaniu sądowym, dlatego warto tutaj skorzystać z pomocy adwokata

Czytaj więcej na stronie adwokatów

https://dm-adwokaci.pl/przyjecie-spadku-z-dobrodziejstwem-inwentarza-co-to-znaczy/

Odrzucenie spadku

Jeżeli w skład spadku wchodzą same długi lub wartość spadku przewyższa wynikające z jego przyjęcia zobowiązania, można taki spadek odrzucić. Wówczas jednak należy mieć na uwadze, że nie tylko nie będą Państwo zobowiazani do spłaty zobowiązań zmarłego, ale również utracą Państwo prawa do przejęcia jakichkolwiek aktywów po tej osobie. 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*