Pracodawca kontra przepisy BHP. Jakich obowiązków musi dopełnić zakład pracy?

Przedsiębiorcy mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby zatrudnione nie zawsze zdają sobie jednak sprawę, co wynika z chroniących je przepisów i jakich reguł przestrzegać powinien zakład pracy. Dotyczą one między innymi obowiązku szkoleń, zapewniania środków ochrony indywidualnej, czy zabezpieczeń przy pracy na wysokościach. O czym warto wiedzieć?

Szkolenia BHP

Przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku pracownik powinien zostać zapoznany z zasadami BHP obowiązującymi w przedsiębiorstwie, a jego ogólna wiedza ze znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy powinna zostać odświeżona i sprawdzona. Obowiązek ten leży po stronie pracodawcy. Zakład pracy powinien nie tylko przeszkolić zatrudnionego z zakresu znajomości przepisów na początku stosunku pracy, ale także zadbać o szkolenia okresowe. Zgodnie z art. 237§ 1. Kodeksu pracy pracownika nie można dopuścić do wykonywania pracy, jeśli nie ma właściwych kwalifikacji, umiejętności i wiedzy o zasadach BHP, z ustalonymi w prawie wyjątkami.

Obowiązujące przepisy BHP wskazują, że to pracodawca powinien ponieść wszelkie koszty związane ze szkoleniami. Co więcej, stosowne kursy muszą odbywać się w czasie pracy. Próba zmuszenia pracownika do zapłaty za szkolenie BHP lub wysłanie go na kurs poza czasem pracy może spotkać się ze słusznym sprzeciwem ze strony zatrudnionego.

Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

Pracownik, który podczas pracy narażony jest na działanie czynników niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, powinien zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej. Obowiązek ich dostarczenia leży po stronie pracodawcy. Mogą być to m.in. kaski ochronne, maski przeciwpyłowe, czy ochraniacze. Środki te powinny zostać opłacone przez pracodawcę, a więc zatrudniony nie musi ponosić kosztów związanych z ich zakupem.

Podobne regulacje mają zastosowanie w przypadku odzieży i obuwia roboczego. Chcąc spełnić obowiązek prawny zabezpieczeń pracodawca ma dwa wyjścia – zapewnić odzież i obuwie robocze na własny koszt lub zezwolić na korzystanie z własnych ubrań roboczych po warunkiem, że są one zgodne z zasadami BHP. W drugim przypadku konieczne jest wypłacenie pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego z tytułu wykorzystywania prywatnej odzieży i obuwia w pracy.

Asekuracja przy pracach na wysokości

Praca na wysokości to czynność wykonywana na powierzchni znajdującej się minimum jeden metr nad ziemią w miejscu niezabezpieczonym ścianami, czy innymi zaporami. W przypadku wykonywania zadań zawodowych na wysokościach konieczna jest asekuracja ze strony właściwych sprzętów. Ich zapewnieniem musi zająć się pracodawca. Wśród elementów chroniących zdrowie i życie osób pracujących na wysokościach wymienia się kaski, liny bezpieczeństwa, czy barierki ochronne. Pracownik nie powinien podjąć się pracy bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Warto orientować się w przepisach, jakich przestrzegać należy w miejscu pracy. To nie tylko ochrona zdrowia i życia pracowników, ale także niższe narażenie na kary ze strony urzędów państwowych, czy nieuczciwe praktyki zatrudniających.

Sprawdź ofertę zabezpieczeń pracowników na stronie https://asekuracje.pl/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*